مرکز ارائه خدمات و محصولات صنعت ساختمان

تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان

لوله کشی وبرق کشی ساختمان
مصالح نوین ساختمان

مصالح نوین ساختمان

برترین و جدیدترین مصالح ساختمانی
پخش ویدیو

بستری مطمئن برای ارائه خدمات ساختمان سازی در منطقه غرب اصفهان

ساختمان سازی در شرایط امروز شاید ساده باشد اما پیچیدگی های آن افزایش یافته است. یافتن تیم های اجرایی خوشنام، بادانش و سابقه درخشان اصلی ترین دغدغه است که مخاطب ساختمان با آن روبرو است. از طرفی مجریان مورد قبول به دلیل به اطلاعی مخاطبان در اکثر موارد در کنار افراد ناکارآمد قرار میگیرند و از این جهت آسیب می بینند. پلتفورم رادیس با دعوت تیم های کارآمد برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر و ایجاد فضایی متعاون این دو مشکل اصلی را برطرف کرده است.

مدیریت پلتفورم رادیس

مهندس روشنائیان

اگر قصد دارید به صورت مستقیم با مدیریت پلتفورم رادیس در تماس باشید اطلاعات خود را وارد نمایید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند