ثبت شکایات

در راستای احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، پلتفورم رادیس خود را به عنوان فرد سوم بی‌طرف مسئول می‌داند تا شکایات احتمالی مشتریان ارجمند را دریافت نموده و نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نماید. لذا کلیه‌ی مشتریان ارجمند می‌توانند در صورت وجود شکایت و نارضایتی احتمالی موارد را از طریق این بخش ثبت نمایند. پلتفورم رادیس بعد از دریافت متن شکایت، با شما تماس خواهد گرفت و موارد را جهت بررسی دقیق‌تر و تشکیل جلسات رفع اختلاف ثبت خواهد نمود. لذا اگر پلتفورم رادیس را امین خود و به عنوان فردی بی طرف می‌پذیرید نسبت به ثبت شکایات خود اقدام نمائید.

بدیهی و روشن است که کلیه‌ی ارائه‌کنندگان حاضر در پلتفورم رادیس دارای شخصیت حقیقی و حقوقی مستقل بوده و خود پاسخگوی بی‌قید و شرط فرآیندهای اجرایی خود می‌باشند و پلتفورم فقط به عنوان داور مرضی‌الطرفین بوده و مسئولیت پاسخگویی و پذیرش مسئولیت مادی یا معنوی خطاهای ارائه‌کنندگان را از خود سلب می‌نماید. لازم به ذکر است در صورتیکه از خود پلتفورم رادیس شاکی هستید نیز می‌توانید از همین بخش اقدام فرمائید و اطمینان داشته باشید برای رفع اختلافات موجودو بهبود سیستم اجرایی خود آماده هستیم.

    ‫۵/۵ (۲ امتیاز )